ARKITEKT

Leonardo som arkitekt er egentlig et eget stort kapittel, men jeg må dessverre her nøye meg med å nevne noen hovedtrekk. Han ble invitert med på flere store og prestisjetunge arkitektkonkurranser. Han nådde aldri til topps i noen av disse, men bare det at han ble invitert vitner om at han også innenfor dette prestisjetunge feltet i konkurranse med dyktige fulltids arkitekter klarte å gjøre seg positivt bemerket. Han jobbet også, som vi har sett tidligere, som militærarkitek og tegnet flere nye festningsbygg og `uinntagelige' borger.