-BROEN OVER BOUSPORUS

 

Kilde: skisse på Manuscript L, fol. 66r (s. 266, 'The unknown Leonardo', Hutcinson & co. Ltd., 1974)

Materialer: Bjerk.

Mål: Ca 80x12x7,5 cm

Størrelsesforhold: Ca 1:1000

 I forbindelse med dette prosjektet gjorde jeg først en skisse så lik som den originale som mulig, så satte jeg på de mål som han selv hadde angitt, 40 braccia bred, 70 braccia over vannet og 600 braccia lang; hvorav, 400 over sjøen og 200 over land. Problemet mitt --ar at disse målene var oppgitt i braccia - et mål som var meg totalt ukjent. Jeg begynte så et aldri så lite detektivarbeid. Jeg lette i ordbøker og spurte et par personer, men ingen kunne fortelle meg hva en braccia var. Jeg hadde mer eller mindre gitt opp de jeg oppdaget at i en av bøkene jeg hadde fått tak i sto lengden på broen opplyst i fot, 1150 fot. Da var det jo bare å dele 1150 på 600 og da visste jeg hvor mange fot en braccia var, men så lett skulle det vise seg at det ikke ble. Da jeg etter en tid leste i Richters oversettelser av Leonardos originaltekster fant jeg en liten tekst om et kanalprosjekt og her sto det svart på hvitt med Leonardos egne ord at en braccia var akkurat like langt som en engelsk fot! Jeg gjorde alle utregningene på nytt og kom frem til en langt mindre størrelse. Jeg satte meg ned for å tegne ut en nøyaktig tegning med mine nye mål. Det ferdige produktet ble ganske så annerledes enn modeller jeg tidligere har sett av broen. Jeg tror resultatet av en slik prosess beror en hel del på hvilket forhold og hvilken forståelse man har for Leonardo. Jeg føler at min modell er blitt nærmere hans originale idé enn flere av den andre jeg har sett. Ett av de rent tekniske problemene jeg støtte på var bredden. Her hadde Leonardo angitt 40 braccia som mål. Problemet er bare det at broen er over dobbelt så bred i endene som på midten, jeg måtte gjøre et valg, ytterst eller på midten? Jeg gjorde to skisser med hver sin løsning, en på 40 braccia ytterst og en med 40 braccia på midten. Den ene ble 12 meter bred på midten og den andre ble 6 meter bred, etter en del tenkning og vurdering kom jeg frem til at 12 meter på det smaleste var i bredeste laget og jeg valgte den andre løsningen. Da jeg heller ikke var fornøyd med dette resultatet, brukte jeg til slutt 40 braccia som gjennomsnittlig bredde, da fikk jeg et tilfredsstillende resultat. Men til og med disse resultatene skulle vise seg å falle i fisk. Jeg slo nemlig opp i et leksikon for å lese litt om Bosporos der sto det at stredet er 660 meter på sitt smaleste og etter mine beregninger var ikke spennet Leonardo sin bro mer enn 122 meter! Jeg gjorde da til slutt et endelig valg hvor jeg belaget meg på å bruke andre mål enn de Leonardo hadde skrevet ned, men formen ville jeg beholde. Jeg ville heller lage en bro slik den ville ha blitt hvis Leonardo hadde fått bygd den, da måtte spennet ha vært på 660 meter. Hvis man ser på en del av de modeller som er gjort av denne broen vil man se et felles trekk, de virker litt `lubben'. Dette er fordi de har tatt mer eller mindre slavisk utgangspunkt i Leonardos tall. Han hadde jo ikke gjort noen oppmålinger eller studert området noe særlig, så han kunne jo ikke vite de eksakte målene. Jeg har også valgt å tegne en sammenhengende bro over hele og ikke en som blir splittet i to på hver ende. Jeg har heller tolket denne skissen som er gjort ovenifra som grunnrisset av `bena' og ikke av selve broen. På tegningen under, som viser broen sett fra siden, kan man nemlig se at han har strukket broens oppstigning lang ut over tegningen av grunnrisset og at lengden på `bena' stemmer med risset. På risset la jeg også merke til at de sluttet av i en skrå skjæring. Dette tolket jeg som tegn på at 'benas' øvre plan hellet inn mot selve broen.

Etter å ha tatt hensyn til alle omstendigheter og gjort noen egne valg satt jeg igjen med et oppriss og en profiltegning som var halvparten av den størrelsen jeg ville gjøre modellen i. Etter å ha overført disse i dobbelt størrelse på klosser av bjørk kunne jeg endelig begynne med selve arbeidet. Jeg skar ut hovedspennet av et helt stykke bjørk og de fire resterende `bena' skar jeg ut av fire klosser. Etter å ha pusset og flikket på disse fem delene i lange tider var det klart for sammensetting. Jeg limte dem sammen med et kraftig trelim og etter at det hadde tørket kunne jeg til slutt gjøre den siste finishen og feste hele saken på en treplate. Min ferdige modell har fått et slankere og mer elegant utseende enn flere av de andre modellene jeg har sett av samme broen. Jeg synes jeg har klart å skape en bro som hadde gjort seg bra som en 700 meter lang konstruksjon. Den innehar en letthet som er ganske unik. Resultatet kunne like godt passet inn i en serie av moderne brokonstruksjoner som over Bousporusstredet i Renessansen.

Broen sett fra siden

 

Broen sett ovenifra

I dag bygges en modell av denne broen som en gangbro over en vei ute i Ski. Blant de forslagene som jeg har sett laget til en moderne måte å utforme broen på, var det flere spennende løsninger og ideer. Men jeg synes at også her var det overveiende med `brede' broer. Jeg tror konstruksjonen var tenkt som en smal og smidig konstruksjon som skulle strukket seg elegant opp over klippene i Bousporusstredet.