-DOBBELTSKROG

 

Kilde: skisse på Ms. B, fol. 11 (s. 477 i `Leonardo da Vinci', Reynal and Company) Materialer: Kryssfiner, eik, bjørk og tre forskjellige ubestemmelige sorter av `oversjøisk' tre. Mål: Ca 21x23x10 cm

Størrelsesforhold: Ca 1:30

 

Jeg begynte arbeidet med denne modellen med å studere originalskissene nøye, prøvde å legge merke til alle særegenheter og detaljer. Disse to små skissene var imidlertid ganske så enkle i sin utforming, så mange detaljer var det ikke. Jeg skisserte så opp min egen versjon og tok noen valg når det gjaldt mål og utforming. Bunnen gjorde jeg som en halvsirkel og sidene lot jeg stige ca. 19 cm opp fra bunnen. Jeg valgte å bygge et tverrsnitt av konstruksjonen fordi det ville vise dens funksjon. Etter å ha gjort en nøyaktig konstruksjonstegning av båten kunne jeg begynne å finne materialer. Jeg måtte ha materialer som ikke var for grove, de måtte ikke være for harde og flisete. Jeg kom frem til at kryssfiner og en type sydhavstre var det beste å være for harde og flisete. Jeg kom frem til at kryssfiner og en type sydhavstre var det beste å bruke. Jeg overførte tegningen av profilen på kryssfineren og skar ut to like profiler som skulle bli spantene. Jeg la så på plankene utenpå dette, det var et møysommelig pirkearbeid å feste alle plankene med små messingstifter. Oppe på ripa la jeg en litt tykkere beplankning. Som kjøl profilskjærte og festetet jeg et stykke med bjørketre. Til slutt beiset jeg den indre plankekledningen slik at fargen lignet mer på den ytre som jeg hadde gjort av et annet mørkere treslag.

 Intensjonen med dobbeltskroget var å hindre skip i å synke ved et eventuelt ødeleggende slag i det ytre skroget. Leonardo sier selv at metoden særlig var myntet på militærskip som ofte

ble påført skader i siden. Jeg kan ikke skjønne annet enn at selv med en slik konstruksjon ville sansynligheten for at skipet skulle synke ved en eventuell skade vært stor. Selv om det indre skroget vil holde båten flytende en stund tror jeg at mellomrommet mellom de to vil fylles med vann slik at båten går ned. I dag brukes i tillegg til doble skrog vanntette skott, dette er vertikale avgrensninger inne i dobbeltskroget. Disse har som funksjon å motvirke den fyllings effekten man kunne fatt med Leonardos konstruksjon. Jeg tror forøvrig at hvis Leonardo hadde fått anledning til å prøve ut disse utkastene ville han raskt funnet ut at ideen trengte visse utbedringer før den fungerte perfekt. Det ser tross alt ut som om skissene er gjort kun som en rask avkobling fra et annet arbeid. De er bare rablet ned i hjørnet på et ark sammen med flere andre ting. Hadde Leonardo sett og tenkt litt videre på denne ideen ville han ganske så sikkert kommet frem til et mer lignende system som det vi har i dag.