-INDUSTRI

I løpet av renessansen var industrialiseringen av visse arbeidsoppgaver allerede påbegynt, noe Leonardo var fullt klar over. Enda så utrolig det kan høres ut, ble han også innenfor dette området en foregangsmann. Han viet emnet mye tid og var fast bestemt på å gjøre produksjonen raskere og heve kvaliteten på produktene. Nord-Italia, der Leonardo oppholdt seg det meste av livet sitt, var allerede på denne tiden kjent for sine mange spinne- og veverier, særlig i Toscana var produksjonen stor. Leonardo arbeidet i tett samarbeid med bestyrerne for tøyindustrien og sammen utviklet de en mengde revolusjonerende industrimaskiner for behandling av tråd og stoff. Frem til rokken ble funnet opp i 1747, var det håndtenen man benyttet seg av ved spinning av tråder. Blant Leonardo sine notater fra rundt 1500 kan man finne tegninger og skisser på flere spinnemaskiner som går rokken, ja til og med en del av industrimaskinene fra 1800-tallet, en høy gang. Høyteknologiske tvinnemaskiner for jevn tvinning av tau og en automatisk vevstol var også noen av hans arbeider innenfor tøyindustrien. Han gjorde seg dessuten bemerket innenfor sagbruksindustrien med en del nye sagtyper, blant annet plansagen som skar ved hjelp av et flatt blad og horisontalbevegelse istedenfor den vanlige sirkelsagen. Alle industrimaskinene var basert på drift med vannkraft, men innenfor mølleindustrien var han også inne på vindkraften. For mølleindustrien gjorde han ikke mye arbeid, men tok seg tid til å se nærmere på kornsiloen og komme med skisser på hvordan dens tømme- og fyllingsmekanisme kunne forbedres.

 

Spinnemaskin for spinning av tråder og tau